לד"ר סוזנה הורוביץ, אורטופדית-מנתחת מומחית לברך ופרק ירך, הסכמים והסדרים עם קופות חולים, וביניהן עם לאומית שירותי בריאות.

לאומית שירותי בריאות (או בשמה המוכר הקודם "קופת חולים לאומית"), היא קופת חולים ותיקה, שהחלה לפעול בארץ בנובמבר 1933, והיא מעניקה לחבריה שירותי רפואה ובריאות, תוך מתן זכות בחירה לחבריה בתוכנית לאומית זהב באיזה בית חולים הוא יטופל, מי המנתח שינתח אותו ומי הרופא שיטפל בו.

לאומית שירותי בריאות מעניקה לחבריה שירותי בריאות ורפואה איכותיים ומגוונים באמצעות מומחים מתחומי הרפואה והבריאות המבוססים על סל הבריאות הממלכתי, ובכל אחד מבתי החולים הממשלתיים, וכמעט כל אחד מבתי החולים הפרטיים בארץ, שאיתם קשורה לאומית בהסכמים.

אורטופד מומחה ברכיים לאומית

זכויות חבר/ת לאומית כסף/זהב לשירותי רפואה ובריאות

מעבר לשירותי רפואה ובריאות המבוססים על סל הבריאות הממלכתי, מאפשרת לאומית שירותי בריאות לחבריה כיסוי מורחב בתשלום באמצעות השב"ן (שירותי בריאות נוספים).

במסגרת השב"ן מפעילה לאומית שני רבדים ביטוחיים: לאומית כסף, ולאומית זהב. ד"ר סוזנה הורוביץ היא אורטופדית- מנתחת בהסדר עם לאומית, שמכוחו היא מייעצת, מטפלת ומנתחת את חברי לאומית כסף ולאומית זהב בתחומי התמחותה במפרקים גדולים (ברך, פרק ירך).

לקבלת מידע מלא ומפורט בדבר הזכויות ועיון בתקנון לאומית כסף ולאומית זהב, ניתן לבקר באתר האינטרנט של לאומית, או בטלפון עם נציגי שב"ן לאומית.

הסדרים עם קופת חולים לאומית

ניתוחים פרטיים במסגרת שב"ן לאומית

ביצוע ניתוח במסגרת לאומית כסף או לאומית זהב אפשרי רק באמצעות רופא מנתח הנמצא בהסדר עם לאומית, כמו ד"ר סוזנה הורוביץ.

הכיסוי במסגרת לאומית כסף ולאומי זהב כולל את מלוא עלות הניתוח לרבות תשלום בגין חדר ניתוח, שכר מנתח ואביזרים מושתלים, והחבר בשב"ן לאומית נושא בהשתתפות עצמית עבור הניתוח, אשר תכלול את כל רכיבי ההוצאה ולא יידרש לשלם תשלום נוסף לרופא או לבית החולים. שיעור השתתפות העצמית הוא נתון המשתנה בהתאם לתכנית השב"ן (כסף/זהב), בחירת הרופא המנתח בהסדר ובחירת בית החולים שבהסדר שבו יבוצע הניתוח.