כל המידע הכלול באתר זה, לרבות כל המידע הרפואי, ניתן כמידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי או לבדיקה וטיפול רפואיים הולמים. על חולים להתייעץ עם רופא מומחה, המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלהם, על מנת למצוא עבורם ולהמליץ בפניהם על דרך טיפולית המתאימה למחלתם.

ד"ר סוזנה הורוביץ תשתדל לענות לפניות של חולים שתתקבלנה אצלה. עם זאת, ד"ר סוזנה הורוביץ תוכל להשיב לפניות שישלחו אליה בדוא"ל באופן מוגבל בלבד, עקב העדר תוצאות בדיקה קלינית הולמת ו/או בדיקות מעבדה ו/או בדיקות הדמיה.

התכנים באתר זה הם תכנים כלליים בלבד, והם ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לנתוניו/מחלתו/צרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים בעצם השימוש לתנאי שימוש אלה באתר, והוא מוותר מראש ובאופן גורף על כל טענה כלפי בעלת האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר סוזנה הורוביץ בגין תכונות של התכנים, תוכנם, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש ומכל סיבה אחרת. השימוש באתר זה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה ובכל תוכן הכלול בו, הינם של ד"ר סוזנה הורוביץ, או של צד שלישי, שהרשה לד"ר סוזנה הורוביץ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מד"ר סוזנה הורוביץ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.